Privacybeleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Door middel van dit privacybeleid wordt aangegeven op welke manier er met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Designed by Ilse verzamelt noch verwerkt Persoonlijke Gegevens die niet vrijwillig hebt verstrekt. Designed by Ilse garandeert u dat zij beantwoordt aan strenge veiligheids- en privacyvoorschriften en verzekeren u dat uw Persoonlijke Gegevens behandeld worden met volledige eerbiediging van alle erkende, internationale, wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens.

Designed by Ilse verzamelt en verwerkt Persoonlijke gegevens slechts voor specifieke en beperkte doeleinden. Zo moeten bijvoorbeeld uw Persoonlijke Gegevens verzameld en gebruikt worden om u de producten of diensten te kunnen leveren, om ze te kunnen factureren, om producten of diensten op de markt te brengen die u mogelijk wel zouden kunnen interesseren, om u nieuwsbrieven te kunnen toezenden of om met u te kunnen communiceren.

Uw Persoonlijke Gegevens worden door Designed by Ilse nooit verkocht aan, verhuurd aan, gedeeld met of op enigerlei andere manier doorgegeven aan derden, behalve indien wettelijke of administratieve bepalingen dit vereisen. Designed by Ilse verzamelt identificatie- en contactgegevens op basis van drie grondslagen, namelijk 1) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, 2) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van mijn gerechtvaardigede belangen of van een derde 3) op basis van uw toestemming.

Persoonsgegevens Doelen en grondslagen
Uw identificatie en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens Klantenadministratie, leveranciers administratie, producten of diensten te leveren die u heeft besteld, administratie en behandeling van verzoeken om inlichtingen, feedback en klanten, debiteuren en crediteurenadministratie, voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven of reclame-uitingen)
Uw IP adres en surfgedrag op de website Om mijn diensten te verbeteren

Designed by Ilse doet alles wat redelijkerwijs binnen de mogelijkheden ligt om te verhinderen dat uw Persoonlijke Gegevens geraadpleegd worden door derden. De toegang tot Persoonlijke Gegevens wordt beperkt tot die perso(o)n(en) die ze moeten kennen. Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonlijke Gegevens te waarborgen die Designed by Ilse online verzamelt, worden gegevensnetwerken gebruikt die onder andere beschermd worden door wachtwoorden en door in de sector gangbare firewalls. Hoewel getracht is websites te maken die veilig, betrouwbaar en het vertrouwen van bezoekers waard zijn, wordt u er wel aan herinnerd dat over het algemeen internet niet beschouwd wordt als een omgeving die volledig veilig is. De vertrouwelijkheid van de Persoonlijke Gegevens die u verstrekt of van het materiaal dat via de website of via e-mail verzonden wordt, kan dan ook niet door Designed by Ilse gegarandeerd worden. Designed by Ilse kan dan ook geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor, noch de veiligheid waarborgen van uw Persoonlijke Gegevens op het internet.

De meeste informatie die op de website verzameld worden, is anoniem van aard. Wanneer u de website bezoekt, worden er geen Persoonlijke Gegevens verzameld die niet uitdrukkelijk, vrijwillig en bewust door uw toedoen zijn verstrekt. De naamloze informatie wordt door Designed by Ilse verwerkt om de inhoud van deze websites te verbeteren, om ze beter aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om meer te weten te komen over die bezoekers en over de manier waarop ze de website gebruiken. Om anonieme informatie te verzamelen, zoals het type browser, het besturingssysteem, de datum of het uur van het bezoek, kan Designed by Ilse ‘cookies’ gebruiken. Cookies op zich kunnen niet gebruikt worden om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. Een ‘cookie’ is een klein informatiebestand dat naar uw browser wordt gestuurd en opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer.

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dat echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruik maken. Voor meer informatie over het aanpassen van cookie-instellingen van uw browser verwijs ik naar de links hieronder:

Cookie instellingen in Google Chrome

Cookie instellingen in Microsoft Internet Explorer

Cookie instellingen in Firefox

Cookie instellingen (algemeen)

Ik maak u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Designed by Ilse doet op generlei wijze aan ‘spamming’. ‘Spamming’ kan men omschrijven als het ongevraagd, herhaaldelijk en in grote hoeveelheden verzenden van e-mails, meestal van publicitaire aard, aan personen met wie de verzender geen enkel voorafgaandelijk contact heeft gehad of die kenbaar hebben gemaakt dergelijke boodschappen niet te willen ontvangen. Wanneer Designed by Ilse echter van oordeel is dat één van de producten voor u van belang kan zijn, dan zult u via e-mail daarvan op de hoogte gesteld worden, waarbij u ook de keus heeft deze dienst te weigeren.

Uit respect voor de privé-sfeer en conform de wetgeving inzake bescherming van minderjarigen hoeven kinderen jonger dan 18 jaar op onze website geen enkel Persoonlijk Gegeven te verstrekken. Designed by Ilse wil niet voorbedacht Persoonlijke Gegevens van minderjarigen jonger dan 18 verzamelen, noch wil het die gebruiken of verspreiden zonder voorafgaande toestemming van een persoon die de ouderlijke macht uitoefent (ouders, voogd).

De website bereikt een ruim publiek en zijn noch ontworpen, noch bedoeld om Persoonlijke Gegevens van kinderen jonger dan 18 te verzamelen. Designed by Ilse verzoekt de ouders wel toezicht te houden op hun kinderen wanneer deze surfen op het internet.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die noch beheerd, noch gecontroleerd worden door Designed by Ilse. Designed by Ilse kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites, noch voor de gegevensbeveiliging door de derden die ze beheren. Gelieve ook te noteren dat deze gegevensbeveiliging kan verschillen van de beveiliging waarover in dit Privacybeleidsdocument wordt gesproken. Designed by Ilse raadt u dan ook aan hun beleid op dit vlak te controleren en te taxeren voor uw Persoonlijke Gegevens aan hen toevertrouwt.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Indien noodzakelijk bieden wij een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contact- en of offerteformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dit naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot onze eerbiediging van dit Privacybeleid, of indien u ons aanbevelingen of opmerkingen wenst toe te zenden om de kwaliteit ervan te verbeteren, gelieve dan contact op te nemen met Designed by Ilse via ilse@designed-by-ilse.nl. Designed by Ilse verzekerd u dat al het mogelijke wordt gedaan om voortdurend de beveiliging en de veiligheid te verzekeren van de Persoonlijke Gegevens die u Designed by Ilse toevertrouwd.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

LinkedIn, Instagram, Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken LinkedIn, Instagram, Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Instagram, Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van LinkedIn, Instagram, Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.